U susret 27.septembru koji se od 1958.godine obeležava kao Međunarodni dan gluvih član Gradskog veća za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci Vladan Jovanović organizovao je danas prijem za predstavnike Udruženja gluvih i nagluvih Kragujevca.

Čitava ova nedelja posvećena je gluvim i nagluvim licima a prijem u zgradi Grada bila je još jedna prilika da predstavnici ovog Udruženja ukažu na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju.

Prema rečima predsednika Udruženja gluvih i nagluvih Predraga Ćosića najveći problemi ove populacije su egzistencijalne prirode jer gluva lica i dalje nemaju invalidnine, pravo na besplatna pomagala, postoji problem u obrazovanju ovih lica. Dosta mladih, zbog toga što Zakon to propisuje, se u poslednjem periodu zaposlilo u Fiatu i njegovim kooperantima, ali da je neophodno menjati obrazovni sistem uz uvođenje znakovnog jezika kako bi gluvi i nagluvi, koji se i dalje uglavnom školuju isključivo za proizvodna zanimanja, mogli da steknu viši nivo obrazovanja a time i veće mogućnosti za zaposlenje.

Sekretar Udruženja Suzana Maslać Matović istakla je da najava usvajanja Zakona o znakovnom jeziku u velikoj meri može da doprinese poboljšanju položaja gluvih i nagluvih. Ona dodaje i da bi donošenje Zakona o invalidskim organizacijama konačno rešio problem finansiranja invalidskih udruženja jer se ovakva udruženja bave specifičnim poslom, odnosno radom sa osobama sa invaliditetom, a svakodnevno se bore sa obezbeđivanje neophodnih finansijskih sredstava. “Mi radimo projekte ali mora se naći sistemsko rešenje za finansiranje ovakvih organizacija“, rekla je Suzana Maslać Tasić i istakla da je neophodno rešiti pitanje tumača, odnosno persionalne asistencije jer resorno ministarsto finansira njihov rad samo jednim manjim delom.

Član Gradskog veća za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci Vladan Jovanović rekao je da svi zajedno treba da radimo na tome da se javnost više senzibiliše za potrebe i probleme gluvih i nagluvih osoba i da bolje razumemo njihove potrebe, i kao pojedinci ali i kao društvena zajednica. “Naša podrška, mislim na lokalnu samoupravu, ne svodi se samo na administrativno podržavanje rada udruženja već je potrebno da se zajednički više angažujemo na projektnom finansiranju. Razgovarali smo o tome na koji način možemo aplicirati prema fondovima i donatorima kako bi smo narednu godinu i Međunarodni dan gluvih i nagluvih dočekali zadovoljniji i sa konkretnijim rezultatima“, rekao je Jovanović.

On je podsetio i da lokalna samouprava čini značajne napore da pomogne ovu populaciju a zajednički zaključak je da ubuduće postojeće mere budu nadograđene – obezbeđivanjem pomagala, saradnjom sa poslodavcima na zapošljavanju gluvih i nagluvih lica, razumevanja za potrebe i probleme sa kojima se svakodnevno susreću.

Inače, ovogodišnji Međunarodni dan gluvih i nagluvih u Kragujevcu biće obeležen u Sokolani programom koji počinje u 12 časova – javnim časom znakovnog jezika, takmičenjem gluvih frizera, takmičenjem u šahu, odbojci, izložbom rukotvorina.