Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja priprema nekoliko novih propisa iz oblasti socijalne zaštite.

Među njima je novi zakon o socijalnoj zaštiti i zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

Dobra praksa kragujevačkih ustanova da svoje viškove hrane odvajaju za obroke najugroženijim porodicama biće uvedena i u poseban zakon o viškovima hrane, rekao je Radio televiziju Kragujevac, ministar Aleksandar Vulin.

Izvor: RTK