Jedna od najvažnijih tačaka sutršnje sednice Skupštine Grada Kragujevca biće drugi rebalans budžeta u ovoj godini.

Takođe, odbornici gradskog parlamenta izjašnjavaće se o aranžmanu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, namenjenom za finansiranje kapitalnih investicija.

Na dnevnom redu naći će se strategija socijalne zaštite, izmene i dopune programa poslovanja pojedinih javno komunalnih preduzeća, a biće razmatrane i druge teme važne za funkcionisanje grada.

Predlogom Odluke o drugom rebalansu budžeta Grada Kragujevca u 2015. godini, utvđeni su ukupni prihodi i primanja, rashodi i izdaci u iznosu od osam milijardi 932 miliona dinara.

Tekući rashodi imaju najveće učešće sa šest milijardi 65 miliona, dok izdaci za nefinansijsku imovinu iznose milijardu 353 miliona.

Na otplatu glavnice kredita odlazi milijardu i 513 miliona. Predsednik Skupštine grada, Milan Urošević kaže da osnovni razlozi za drugi ovogodišnji rebalans budžeta leže u činjenici da je uzet kratkoročni kredit od 220 miliona dinara za finansiranje deficita tekuće likvidnosti koji je u potpunosti iskorišćen za pokriće zaostalih dugovanja u prosveti, zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Veoma važna odluka o kojoj će se odbornici izjašnjavati je zaduživanje Grada za finasiranje kapitalnih investicija kroz kredit Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od milijardu i 250 miliona dinara.

Na dnevnom redu 34. sednice gradske Skupštine, pored ostalog, biće Strategija socijalne zaštite za narednih pet godina, izmene i dopune programa poslovanja javno komunalnih preduzeća Gradska stambena agencija, Čistoća i Gradka groblja, kao i plan detaljne regulacije naselja Beloševac i Ždraljica.

Takođe, pred odbornicima će se naći odluka o aktivnostima u vezi relaizacije Ugovora o prodaji Javnog preduzeća Radio-televizija Kragujevac.

Sednica počinje u devet časova, uz direktan prenos na našem programu.

Izvor:RTK