Vece

Gradsko veće na današnjoj sednici prihvatilo je predlog odluke o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2016. godini.

Manjeg povećanja iznosa biće za stanove, a u pojedinim zonama za kuće i zemljište, dok će za poslovni prostor porez biti znatno manji.

Prema predlogu odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti kao polazištu za razrezivanje poreza na imovinu na teritoriji grada Kragujevca za 2016. godinu, koju je usvojilo Gradsko veće, obaveze će kod nekih kategorija biti neznatno uvećane, dok će za pojedine vrste nekretnina iznosi biti značajno sniženi.

Cena za stanove biće veća od jedan do šest procenata, u zavisnosti od gradske zone, ali to ne znači da će i porez toliko biti viši.

Gradsko veće prihvatilo je nacrt odluke prema kojoj bi, umesto 27, na području grada trebalo da bude utvrđeno 11 matičnih područja.

Formirana je komisija koja će rešavati zahteve za ostvarivanje prava na povlašćenu vožnju u javnom gradskom i prigradskom prevozu.

Članovi Gradskog veća usvojili su odluku o pokroviteljstvu Sedmog sajma turizma i seoskog turizma na Šumadija sajmu, za čiju organizaciju će iz budžeta biti izdvojeno 638 hiljada dinara.

Izvor: RTK