NacrtObjavljen je Nacrt odluke o budžetu za 2016. godinu, saopštila je Gradska uprava za finansije.

Zainteresovani, prelog gradskog budžeta mogu pogledati na oglasnoj tabli organa grada i na zvaničnom sajtu grada Kragujevca (www.kragujevac.rs).

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu svoje primedbe i predloge na Nacrt odluke o budžetu grada Kragujevca za 2016. godinu dostaviti lično u pisanoj formi, najkasnije do 30. novembra 2015. godine do 10 časova i to: Odeljenju za budžet – kancelarija 436 u zgradi Grada, u nedelju 29. novembra u periodu od 8 do 10 časova, kao i na e-mail adresu: kragujevac.rs@gmail.com.

 

Izvor: RTK