U Skupštini grada gde je u toku 35. sednica Gradskog parlamenta, glasovima 49 odbornika usvojena je Odluka o budžetu za 2016. godinu. Predviđeni su prihodi i rashodi u iznosu od 10 milijardi i 836 miliona dinara.

Projektovan je i fiskalni deficit kao posledica dospelih neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda od 705 miliona dinara koji će biti pokriven iz kreditnog zaduženja.

Član Gradskog veća za finansije Igor Mitrović je u obraćanju odbornicima rekao da više od 52 odsto ukupnih budžetskih prihoda čine ustupljeni prihodi, a najveći deo čini porez na zarade od 4,4 milijardi dinara.

Izvorni prihodi učetsvuju sa 43 odsto, a najveće je učešće od prodaje dobara i usluga 30 odsto, transferna sredstva čine 426 miliona dinara.

Prema rečima Mitrovića budžet za 2016. godinu ima glavne 4 karakteristike.”Najvažnije je da su u budžetu izražene prenete neizmirene obaveze iz prehodnog perioda od više od 3 milijarde, što ne uključije reprogram obaveza prema Energetici i EPS-u jer najveći deo dospeva posle 2016. godine”, rekao j Mitrović.

On je naveo da su uštedama sa 8 miliona evra već namirene zaostale obaveze ali da će novi rizici za budžet biti obeveze Preduzeća za izgradnju zbog sudskih procesa i kamata koje će pasti na teret grada.

Druga karakteristika budžeta, kaže Mitrović je namirenje svih zaostalih zarada u javnim i javno komunalnim preduzećima što je uvod u konačnu finansijsku konsolidaciju tih preduzeća.

Treća karakteristika je realizacija kredita kod EBRD, a četvrta izdvajanja za kapitalne investicije.”Za kapitalne investicije planiramo 632 miliona dinara, od čega za održavanje i obnovu objekata u osnovnom i srednjem obrazovanju oko 160 miliona dinara, 37 miliona za sevrisnu saobraćajnicu u zoni Servis 2, zatim 84 miliona za radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, 23 za arterske bunare, 50 miliona za rekonstrukciju bioskopa Šumadija, 10 miliona za finansiranja trećeg pokušaja vantelesne oplodnje, za pozive za projekte kulture 50 miliona dinara, ulagaće se u sporstku infrastrukturu, objekte preškolske ustanove”, naveo je Mitrović.

Izvor: RTK