Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević izjavio je danas da lokalne samouprave treba do 31. decembra da dostave spisak objekata koje treba sanirati, listu radova, kao i procenu troškova.

On je dodao da, prema grubim procenama, ima do 3.000 škola, domova zdravlja, vrtića i drugih ustanova koje će biti obnovljene.

On očekuje da će do sredine januara biti formirana baza podataka, na osnovu koje će biti napravljen plan radova i iznos potrebnih sredstava.

Izvor: RTK