Od 1. januara naredne godine starosna granica za odlazak u penziju kod žena pomera se za šest meseci, tako da je uslov za njih 61 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, saopštio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

U saopštenu se precizira da od 1. januara stupaju na snagu nove odredbe za penzionisanja koje su u skladu sa Zakonom o PIO, a do 2032. godine kod žena postepeno će se pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za punu starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.