Sve isplate Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja bile su ove godine redovne i nijedno davanje nije umanjeno, stopa nezaposlenosti je smanjena, a za narednu godinu planirano je više od 100 milijardi dinara, izjavio je danas resorni ministar Aleksandar Vulin.

Za ostvarivanje prava o pružanju usluga Ministarstva rada, za oko 3,3 miliona građana, za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 101 milijarde dinara i od tog ukupnog budžeta Ministarstva 97 odsto namenjeno je korisnicima prava i usluga, rekao je Vulin.

Izvor: RTK