Skupština grada je 2016. proglasila Godinom Univerziteta i knjige u Kragujevcu. U toj godini obeležava se 4 decenije od osnivanja kragujevačkog Univerziteta, 170 godina od osnivanja Čitališta i vek i po biblioteke u Kragujevcu.

U godini Univerziteta i knige biće održani programi koji afirmišu institucije visokog školstva , knjigu kao medij, književno stvaralaštvo i izdavačku delatnost.

Proglašenje 2016. Godinom Univerziteta i knjige u Kragujevcu neće biti samo deklarativno – poručuju iz gradske administracije. Podrška visokom školstvu, nauci i istraživanju biće potvrđena i konkretnim koracima, pre svega izgradnjom Centra za matične ćelije u Kragujevcu u koji će biti investirano 15 miliona evra, od čega 10 za radove, a 5 miliona u opremu. Grade se i stanovi za mlade naučnike u Kragujevcu.

U lokalnoj vlasti vide perspektivu razvoja Grada i kroz ulaganja u naučno tehnološke parkove, a 2016. biće godina odluke o konkretnim potezima u tom pravcu.

Izvor: RTK