Zaštićene kategorije kupaca od prvih dana ove godine mogu da podnesu zahtev za besplatnu struju i gas, na osnovu Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, koju je Vlada Srbije donela 30. decembra.

Struja2Tom uredbom otklonjeni su nedostaci zbog kojih je prethodna proglašena neustavnom. Novom uredbom definisano je da se svi korisnici novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka sa rešenjem o tom pravu i računom za električnu energiju ili gas, obraćaju lokalnim samoupravama radi izdavanja Rešenja o pravu. Ostali korisnici status, kao i do sada, dokazuju pred lokalnom samoupravom.
Novina je i dvostepenost sa pravom žalbe, a novo je i što su limiti mesečne potrošnje povećani za električnu energiju, sa dva na četiri puta od utvrđenog prava na subvenciju u kilovatima. Na taj način povećava se broj kupaca koji će stečeno pravo na umanjenje ostvariti čak i u mesecima uvećane potrošnje, ukoliko se greju na električnu energiju.
Naime, energetski zaštićeni kupci mogu, bez plaćanja da potrošnje određeni broj kilovata odnosno kubnih metara gasa, u zavisnosti od broja članova domaćinstva. I ranijom, kao i novom uredbom domaćinstvo sa jednim članom može potrošiti, bez plaćanja, 120 kilovata mesečno, sa dva i tri člana 160 kilovata, sa četiri i pet članova 200, a domaćinstva sa šest i više članova 250 kilovata. Za prirodni gas, ova beneficija može se koristiti tokom grejne sezone – januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar, a domaćinstvo sa jednim članom bez plaćanja može potošiti 35 kubnih metara gasa mesečno, sa dva i tri člana 45, sa četiri i pet članova 60, a domaćinstva sa šest i više članova 75 kubika mesečno.
I dok se do sada za mesečnu potrošnju koja je bila 2,5 puta veća od odgovarajuće količine struje gubilo pravo na umanjenje računa, novom uredbom se pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije ne gubi, ukoliko je mesečna potrošnja, u obračunskom periodu, svedena na 30 dana, manja ili jednaka četvorostrukoj količini električne energije na koja energetski zaštićeni kupac ima pravo.
Uredbom je regulisano i da ugroženi kupac, kome obustavom isporuke električne energije ili gasa može biti ugrožen život ili zdravlje zbog zdravstvenog stanja, a koji je do sada imao pravo na zaštitu od obustave duga ali ne i na besplatne kilovate ili kubne metre gasa, stiče to pravo na osnovu medicinske dokumentacije.
Jedno domaćinstvo može da bude korisnik oba prava ako ostvari oba statusa. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić istakao je, povodom usvajanja Uredbe, da će veći broj ljudi nego u prethodnoj sezoni moći da aplicira za dobijanje besplatnih kilovat sati i određenih količina gasa.
– Da bi neko dobio pravo da potroši 250 besplatnih kilovata do sada nije smeo da troši više od 500 kilovata, a prema novoj uredbi, da bi stekao to pravo može da troši do 1.000 kilovata. Proširili smo i obuhvat onih koji će moći da koriste besplatne kilovate i kubike gasa. Tako pored građana koji dobijaju socijalnu pomoć i dečiji dodatak, novom uredbom su obuhvaćni o bolesni, kao i oni kojima bi ostajanje bez napajanja energijom ugrozilo zdravlje”, rekao je Antić.
Kako je rekao, u budžetu je bilo odvojeno 700 miliona dinara za te svrhe, a za narednu godinu je obezbeđeno 1,6 milijardi dinara. Procedura apliciranja ostaje ista, i radi se u jedinici lokalne samouprave.

Pravo na žalbu
Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić je rekao i da je u prvoj uredbi nedostajao drugostepeni organ, a to će biti ministarstvo rudarstva i energetike, koje će rešavati po prigovorima. On je dodao da se nada da će rasti standard građana i da će ih sve manje koristiti ovu podršku.

Izvor: dnevnik.rs