Kori Udovički
Kori Udovički
Kori Udovički

Socijalno-ekonomski savet Srbije raspravljao je na prvoj vanrednoj sednici u ovoj godini o Nacrtu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

Dogovoreno je da se sednica nastavi 8. januara, a u međuvremenu će Radna grupa nastaviti da radi na usaglašavanju oko spornih pitanja, saopšteno je nakon sednice.

Sednici Socijalno-ekonomskog saveta prisustvovali su ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, ministar prosvete Srđan Verbić, predstavnici ministarstava privrede, finansija i zdravlja, predstavnici reprezentativnih sindikata i udruženja poslodavaca.

Udovički je danas najavila da će zakon o platama u javnom sektoru biti usvojen do kraja januara. Nacrtom zakona o platama uređuju se platni razredi, katalog radnih mesta i jedinstveni koeficijent za ceo javni sektor.

“Ovaj okvirni zakon postavlja bitne principe po kojima će se drugi sektorski zakoni donositi, prvi princip je jednaka plata za isti rad”, rekla je Udovički.

Ona je dodala da će od februara najmanja plata biti 22.000, a najviša 165.000, što je uglavnom i sad prisutno, kada su u pitanju plate u državnom sektoru u pitanju koje nisu funkcionerske.

Udovički je rekla da sindikati imaju primedbe na zakon pre svega zbog posebnog koeficijenta za minuli rad i platnih razreda, i da novim zakonom neće biti ista plata kroz čitav radni vek plus minuli rad, već se prelazak u viši platni razred može očekivati ako se dobro obavlja posao.

Prema rečima Udovički, sindikati bi trebalo da se dogovore kako meriti čiji je učinak veći i ko treba da ima veće plate.

Izvor: RTS