Pravoslavna crkva i vernici proslavljaju treći dan Božića. Praznik je posvećen Svetom Stefanu, koji se naziva Arhdjakonom, jer je bio prvi od sedam djakona koje su sveti apostoli postavili na službu oko pomaganja sirotinji u Jerusalimu.

Praznik poznak kao Stefandan mnoge porodice u Srbiji obeležavaju kao svoju krsnu slavu.

Kako kaže biblijsko svedočanstvo, Sveti arhidjakon Stefan bio je, kao i 12 velikih apostola, nadahnut silom Duha Svetoga.

Činio je mnoga čudesa, pomagao ljudima i sva ta njegova dobra dela pominju se u Svetom Pismu Novog Zaveta.