Uknjižbom objekata i zemljišta Kneževog arsenala na grad Kragujevac uspešno je završena prva faza projekta revitalizacije nekadašnjeg kompleksa Vojno – tehničkog zavoda.

Gradska uprava preuzela je obavezu da u najkraćem roku obezbedi sve uslove za izradu idejnog projekta rekonstrukcije objekta Kneževog arsenala gde će svoj prostor dobiti Filološko – umetnički fakultet.

S obzirom na to da su za rekonsktrukciju tog prostora nepohodna zanačajna finansijska sredstva, kako bi se što pre rešili prostorni problemi FILUM – a, grad Kragujevac će u saradnji sa Univerzitetom odmah preduzeti mere da se najkasnije do početka nove školske godine Filološko – umetnički fakultet useli u objekat Doma vojske za čiju je rekonstrukciju Univerzitet obezbedio neophodna sredstva. Univerzitet odnosno fakultet iznajmili bi Dom vojske na pet odnosno deset godina, bez nadoknade, uz obavezu da plaćaju samo tekuće troškove.

Zgrada Doma vojske je moderna i atraktivna, arhitektonski biser u centru grada, površine 3500 kvadratnih metara i kao prelazno rešenje zadovoljila bi potrebe većeg dela studenata tog fakulteta – rekao je Aleksandar Nenković glavni urbanista grada Kragujevca.

Nenković je to potkrepio podatkom da je za filologe potrebno oko dva kvadratna metra po studentu, dok je za studente umetničkih i muzičkih pravaca minimum pet kvadrata. Filološko – umetnički fakultet, sa preko 2000 studenta, podstanar je od svog osnivanja. Nastava se odvija na devet lokacija, na preko 6000 kvadratnih metara zakupljenog prostora što otežava rad kako nastavnom osoblju tako i studentima.

Konačno rešenje – zgrada u sklopu Kneževog arsenala sa preko 6500 kvadrata u ovom trenutku, istakao je Nenković, malo je veći finansijski zalogoj. Reč je o objektu koji je pod zaštitom države i koji bi nakon rekonstrukcije u potpunosti zadovoljio potrebe tog unukatnog fakulteta. Grad bi revitalizacijom tog prostora, kazao je Nenković, dobio jednu veoma atraktivnu lokaciju koja bi bila interesantna ne samo za akademske građane nego i za sve posetioce grada kao novo umetničko i kulturno sedište.

Inače, čitavim projektom revitalizacije Kneževog arsenala rukovodi Savet za revitalizaciju ovog kompleksa, a pokrovitelj projekta je predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić