Svi umetnički odseci Filološko umetničkog fakulteta organizovali su prvi put zajednički božićni program.

U galeriji univerzitetske biblioteke, otvorena je izložba radova nastavnika i saradnika sa grupe za primenjenu umetnost, a koncert su održali muzički umetnici, profesori i studenti FILUM-a.

Dobar spoj likovne i muzičke umetnosti doneo je Božićni program u organizaciji Filološko umetničkog fakulteta.

Raznolika interesovanja predavača na Odseku za primenjenu umetnost, došla su do izražaja na izložbi koja je u jedinstvenu celinu povezala dizajn, crtež, grafiku, unutrašnju arhitekturu, umetničku fotografiju i klasičnu štafelajnu sliku.

To je u malom ono što studenti izučavaju, a za šta su primer na ovoj izložbi dali njhovi profesori inače renomirani likovni umetnici.

Drugi deo programa ove večeri obojili su muzikom studenti i profesori muzičkih odseka Filološko umetničkog fakulteta.

Zajednički nastup i jednima i drugima je doneo novi kvalitet.

Predstavnici umetničkih odseka Filološko umetničkog fakulteta prvi put su se zajedno predstavili.

Božićni program u galeriji univerzitetske biblioteke, sa zadovoljstvom je pratila brojna publika.

Izvor: RTK