Grad Kragujevac očekuje da će investitori iz Azerbejdžana biti zainteresovani za ulaganja u opremanje industrijske zone kod Centra za strna žita, poljoprivredu i prerađivačku industriju,

rekao je gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić, posle prijema koji je organizovao za ambasadora Azerbejdžana u Srbiji, Eldara Hasanova sa saradnicima.

Postignut je dogovor da se nastave kontakti nadležnih institucija u vezi sa mogućnostima za početak konkretne saradnje i dolazak prvih investitora iz Azerbejdžana u Kragujevac.

Kompanije iz Azerbejdžana posluju u Istočnoj Evropi, Zapadnom Balkanu, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, dok su u Srbiji prisutne na Koridoru 11. Grad Kragujevac je u Azerbejdžanu poznat po plasmanu proizvoda vojne fabrike.

Šanse za širu saradnju postoje kao i dogovor da se u budućnosti radi zajedno na tome. Ambasadoru Azerbejdžana i njegovim saradnicima, rukovodstvo Grada Kragujevca predstavilo je mogućnosti za ulaganja potencijalnih investitora u industrijskim zonama.

Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić izrazio je očekivanje da će nova zona od 50 hektara kod Centra sa strna žita, biti atraktivna za investitore kroz ulaganja u njeno opremanje i dovođenje zainteresovanih kompanija iz Azerbejdžana.

Izraženo je slaganje da su dobre šanse za saradnju Kragujevca i kompanija iz Azerbejdžana u oblasti poljoprivrede i prerade voća i povrća.

Gradonačelnik Kragujevca i ambasador Azerbejdžana postigli su dogovor da se nastave kontakti nadležnih institucija u vezi sa mogućnostima za početak konkretne saradnje i dolazak prvih investitora iz Azerbejdžana u Kragujevac. Domaćini i gosti razmenili su prigodne poklone.

Izvor: RTK