U cilju poboljšanja kvaliteta života i uštede u troškovima, grad Kragujevac i ZTE korporacija iz Kine uskoro će kao ekskluzivni partneri započeti razvoj samostalne tehnološke platforme u Kragujevcu koja integriše rešenja iz Pametnih gradova.

Projekat će u prvoj fazi biti usmeren na rešenje za Pametnu rasvetu, a nakon toga integrisaće i rešenja za Pametnu elektro – energetsku mrežu, Pametan park, obrazovanje, javnu bezbednost i e – Upravu.

Gradsko veće je danas dalo saglasnost na potpisivanje Memoranduma o razumevanju i partnerskoj saradnji između grada Kragujevca i ZTE korporacije iz Narodne Republike Kine, a Memorandum će u ime grada Kragujevca potpisati gradonačelnik Radomir Nikolić.

Na danas održanoj sednici Gradsko veće dalo je saglasnost na Odluku o cenama usluga Narodnog muzeja. Imajući u vidu promenu cena na tržištu i malu potražnju za muzejskim izdanjima, cene kataloga znatno su snižene u skladu sa stvarnom cenom troškova pripreme i štampe. Umesto nekadašnjih 300, 240 i 200 dinara katalozi, u zavisnosti od dimenzija, koštaće 100 i 150 dinara. Komplet razgledinca moći će da kupi za 100 dinara dok će pojedinačno koštati 20 dinara. Cene ulaznica neće biti promenjene, za pojedinačne posete 100 dinara, s tim što je za grupne predviđeno i deset posto gratis ulaznica. Prvi put biće uvedena i kategorija godišnje karte za učenike osnovnih i srednjih škola po ceni od 100 dinara, takođe uz 10 posto gratis ulaznica.

Gradsko veće na današnjoj sednici usvojilo je Rešenje o utvrđivanju broja lica kojasamostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture kojima Grad plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za zdravstveno osiguranje. Na osnovu uverenja reprezentativnih udruženja, prijava i podnete dokumentacije utvrđeno je da 17 lica ispunjava predviđene uslove za 2016. godinu.

Gradsko veće razmatralo je i usvojilo Program za vanredne situacije i planiranje odbrane u tekućoj godini kao i Program sistemske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije.

Izvor: RTK