Antibiotici

U Srbiji je u 2015. godine potrošeno oko 5,1 miliona kutija antibiotika, a svaki dan na 1.000 stanovnika njih 29 uzima taj lek, što Srbiju svrstava u grupu zemalja koje izrazito neracionalno koriste antibiotike, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić.

Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, Vekić je na otvaranju skupa o racionalnoj upotrebi antibiotika u Srbiji podsetio da je upravo zbog toga to ministarstvo novembra prošle godine pokrenulo kampanju za racionalnu upotrebu antibiotika.

Vekić je najavio izradu nacionalne strategije i akcionog plana o racionalnoj upotrebi antibiotika u skladu sa Strateškim akcionim planom Svetske zdravstvene organizacije za rezistenciju na antibiotike za Evropu, izradu novog nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za upotrebu antibiotika, jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za etiološku dijagnozu bolničkih infekcija.

Visok nivo rezistencije, kako je saopšteno, zabeležen je kod svih ispitivanih vrsta bakterija u Srbiji, slično kao i u zemljama južne i istočne Evrope, a prema podacima o potrošnji antibiotika, Srbija zauzima visoko mesto među evropskim zemljama.

Borba protiv otpornosti na antibiotike predstavlja prioritet Svetske zdravstvene organizacije, koja podržava države članice da izrade sopstvene nacionalne akcione planove za rešavanje otpornosti na antibiotike, u skladu sa ciljevima globalnog plana.

Dvodnevnu radionicu o racionalnoj upotrebi antibiotika u Srbiji organizovalo je Ministarstvo zdravlja u okviru Kampanje za racionalnu upotrebu antibiotika, sa ciljem da se dobiju smernice za izradu Nacionalne strategije kontrole upotrebe antibiotika i antimikrobne rezistencije od stručnjaka koji se susreću sa ovim problemom u svakodnevnoj praksi.

Izvor: B92