Ministarstvo prosvete Republike Srbije raspisalo je tender za izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za drugu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3.

Radovi će se finansirati na osnovu finansijskog ugovora između Republike Srbije i Evropske investicione banke kojim je odobren zajam u iznosu od 50 miliona evra za modernizaciju obrazovanja u Srbiji.

Program obuhvata tri komponente, od kojih se Komponenta 3 tiče nove izgradnje i proširenja ili modernizacije škola širom Srbije.

Početak radova očekuje se u aprilu 2016. Rok za podnošenje prijava je 18. mart.