Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić rekao je da, za sada, nema zvaničnog dopisa za povećanje školarina na fakultetima, ocenjujući da generalno školarine ne bi trebalo povećavati.

Verbić je istakao da su, za sada, samo na jednom Univerzitetu, na Senatu, raspravljali o tome.

“Očekujemo zvanični dopis i ako negde bude opravdano povećanje ne mogu da kažem da nećemo dati saglasnost, ali generalno mislimo da ne bi trebalo povećavati cene školarina”, rekao je ministar.

On je naveo da u ministarstvu nisu iznenađeni time da pojedini fakulteti žele veće školarine, podsećajući da su i prošle godine isto tražili, ali da nije data saglasnost.

Izvor: RTK