Socijalna

Gradsko veće je na poslednjoj sednici usvojilo predlog Odluke o objavljivanju stalnog otvorenog konkursa za prijavu predloga programa i projekata kojima se ostvaruju potrebe i interesi gradjana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite koji će se finansirati iz budžeta za ovu godinu.

Prvi put biće objavljen javni pozv i za predloge projekata za budžetsku 2017.godinu.

Udruženja gradjana kao i organizacije iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite i ove godne mogu da konkurišu za sredstva iz budžeta grada opredeljana za programe i projekte vezane za poboljšanje kvaliteta života svojih članova.

Javni poziv kako je najavljeno u gradskoj upravi za zdravstvo i socijalnu zaštitu biće raspisan naredne sedmice.

Novina je da će se do kraja maja ove godine uputiti javni poziv za finansiranje projekata i programa i za 2017. godinu.

Gradsko veće je na poslednjoj sednici usvojilo rešenje o obrazovanju komisije koja će raditi na sprovodjenju ovih konkursa.

Za projektno finansiranje udruženja gradjana koja se bave socijalnom zaštitom i zdravstvom treba da ispoštuju i odrejdene kriterijume.

Za programe rada udruženja iz oblasti socijalne zaštite ove godine iz budžeta grada biće izdvojeno 8 miliona 250 hiljada dinara, dok je za zdravstvenu zaštitu planirano oko milion 200 hiljada dinara.

Za projekte je ukupno budžetirano oko 8 miliona 600 hiljada dinara.

Izvor: RTK