Grad Kragujevac raspisao je javni poziv za prijavu predloga programa kojima se ostvaruju interesi i potrebe gradjana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za ovu, ali i za 2017. godinu.

Takodje, otvoren je i stalni konkurs za prijavu projekata iz tih oblasti, a o detaljima sprovodjenja ovog postupka bilo je reči na sednici Saveta za unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom.

Iz budžeta grada i ove godine za programe rada Udruženja koja se bave socijalnom zaštitom i zdravstvom biće izdvojeno oko 10 miliona dinara.

Javni pozvi je objavljen na sajtu Grada a o postupku sprovodjenja programa kao i projekata za koje je tokom cele godine otvoren konkurs bilo je reči na sednici Saveta za unapredjenja položaja osoba sa invaliditetom.

Kako bi se što bolje i transparentnije iskoristio novac za projektne aktvinosti udruženja koja se bave socijalnom i zdravstvenom problematikom treba da se oslone na Startegiju o socijalnoj zaštiti koja je usvojena za narednih 5 godina.

U strategiji je navedeno 60 usluga za poboljšanje kvaliteta života ugrožnih kategorija.

Do 19. aprila biće otvoren konkurs za projekte i programe udruženja i za 2017. godinu kako bi se na vreme planirala sredstva iz budžeta i na taj naičn obezbedilo neprekidno celogodišnje finansiranje.

Izvor: RTK