Sindikat Hitne pomoći u Kragujevcu, danas je organizovao protest, povodom najave direktora Aleksandra Kličkovića, da će po nalogu Državne revizorske institucije, 8. marta morati da smanji koeficijente vozačima i medicinskim tehničarima.

Direktor Zavoda kaže, da je Državna revizorska institucija, naložila smanjenje koeficijenata kako bi se oni uskladili sa Uredbom Vlade Republike Srbije i da ukoliko to ne uradi, podleže krivičnoj odgovornosti.

Smanjenje koeficijenata ne ide na ruku ni zaposlenima ni menadžmentu Hitne pomoći.

Izveštaj Državne revizorske instiutucije, koja je prošle godine kontrolisala poslovanja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, najviše je pogodio vozače i medicisnke tehničare.

Prema njihovom nalogu, ovoj kategoriji zaposlenih, koeficijenti će biti smanjeni sa 15,32, na 13,57, što je u novcu oko 5 hiljada dinara.

“Ako se smanje plate tehničarima na 13,57, koliko imaju i vozači, oni tada nisu u obavezi da na terenu reanimiraju pacijente, jer im se nigde ne piše “rad u Hitnoj pomoći”. Po ovome, tehničar je potpuno izjednačen sa vozačem”, kaže Aleksandar Radojičić, Sindikat Hitne pomoći.

Sadašnji keficijenti tehničara i vozača, primenjuju se od 2007. godine, a prema rečima direktora Hitne pomoći, Aleksandra Kličkovića, 2011. počeli su pritisci iz nadležnih isntitucija da se koeficijenti smanje. Kličković ističe da je tokom prošle godine imao konstantne pregovore sa Ministarstvom zdravlja, da se sadašnji koeficijenti zadrže do usvajanja Zakona o platnim razredima.

“Dobili smo usmeno obećanje da će to tako biti. Nažalost, revizoru ne možemo da predočimo usmena obećanja. Potrebno nam je nešto napismeno da dobijemo. Postoji inicijativa da se koeficijenti vozačima zadrže. Nadamo se da će Vlada, po preporuci Ministarstva zadravlja, usvojiti i koeficijente za medicisnke tehničare”, kaže Aleksandar Kličković, direktor Zavoda za hitnu pomoć.

Direktor Zavoda očekuje pozitivan odgovor iz Vlade Srbije, a ukoliko ne stigne do 8. marta, moraće da postupi po nalogu državnog revizora i smanji koeficijente. U Sindikatu kažu, da su pojedinini medicinski tehničari najavili bojkot, ukoliko do toga dodje.

“Da neće da idu na terene, odnosno, ići će na terene, ali neće da reanimiraju pacijente. Bez tehničara, bez jednog člana ekipe, mi u suštini, uopšte ne možemo da radimo”, kaže Aleksandar Radojičić, Sindikat Hitne pomoći.

“U Uredbi za tehničare sa IV stepenom piše da “učestvuje i pruža hitnu medicinsku pomoć”. Mere kardio-pulmonalne reanimacije su deo hitne medicisnke pomoći, tako da je u okviru tog rada sadržana i sama kardio-pulmonalna reanimacija”, kaže Aleksandar Kličković, direktor Zavoda za hitnu pomoć.

Sindikat je nezadovoljan i zbog toga što je Državna revizorska institucija samo u Kragujevcu naložila smanjenje koeficijenata.

“U Beogradu i dalje ostaje po starom. Iako imaju, moram da napomenem, u proseku 4 terena po ekipi, dok mi, ovde u Kragujevcu imamo od 8 do 10 svakodnevno”, kaže Aleksandar Radojičić, Sindikat Hitne pomoći.

“Trenutno su revizori u beogradskoj Hitnoj pomoći i verovatno će taj izveštaj da stigne tek krajem godine. Ni u jednom, od 4 Zavoda, koeficijenti zaposlenih nisu u skladu za Uredbom. Naša je nesreća što su revizori krenuli prvo od nas i mi prvi moramo da nešto preduzmemo. Direktori 4 Zavoda su Vladi Republike Srbije, podneli inicijativu da se priznaju postojeći koeficijenti”, kaže Aleksandar Kličković, direktor Zavoda za hitnu pomoć.

Sindikat je najavio da će protest organizovati i sledećeg utorka, a direktor kaže, da ovaj protest gradjani i pacijenti neće osetiti, jer po Zakonu, lekari nemaju pravo na potpunu obustavu rada i moraće da obezbede nesmetano funkcionisanje službe.

Izvor: RTK