Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, objavio je poziv za dostavljanje prijava za dodelu institucionalnih grantova svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva iz Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem.

Program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije, i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

U okviru ovog trogodišnjeg programa obezbeđen je budžet od 800.000 evra za direktnu podršku institucionalnom osnaživanju organizacija civilnog društva kroz grantove podeljen u dva poziva od po 400.000 evra.

Maksimalni iznos pojedinačnog granta je 45.000 evra. Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti (na srpskom i engleskom jeziku) je 14.mart.

Izvor: RTK