Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je juče povodom Međunarodnog dana obolelih od cistične fibroze da ta veoma teška multisistemska bolest zahteva jednako ozbiljan i sveobuhvatan pristup ne samo zdravstva i institucija socijalne zaštite već i šire društvene zajednice, ali da oboleli od cistične fibroze nisu bez podrške. „Borba sa cističnom fibrozom je borba celog društva. Ona nije jednostavna jer lečenje zahteva ozbiljan multidisciplinarni pristup. Ipak, činjenica je da su do sada napravljeni izuzetno veliki sistemski pomaci kako bi se unapredio život obolelih, kao i njihov socijalni status”, rekao je Pašalić, navodi se u saopštenju.

Zaštitnik građana je istakao da država već čitavu deceniju kontinuirano ulaže u lečenje retkih bolesti, kao i da najviše pacijenata kojima su namenjena ta sredstva boluje od cistične fibroze i spinalne mišićne atrofije, prenosi Tanjug. „Inovativni lek ’trikafta’, koji pacijentima pruža priliku da normalno žive, školuju se i rade, dostupan je o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje od 2021. godine.

Takođe, neonatalni skrining na cističnu fibrozu je proširen na celu teritoriju Srbije, a preduzima se još čitav niz mera kako bi se obolelima od te bolesti obezbedila potrebna podrška”, naglasio je Pašalić.

Zaštitnik građana je pozdravio aktivnosti Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) koje su inovativne lekove učinile dostupnim većem broju građana obolelim od retkih bolesti, uključujući i obolele od cistične fibroze.

Najavio je da će i dalje s posebnom pažnjom pratiti ostvarivanje i zaštitu prava na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu obolelih od cistične fibroze, a ukoliko bi im se eventualno otežao položaj, preduzeće potrebne mere iz svoje nadležnosti.

Pašalić je naglasio da se taj stav bazira na proceni svih pojedinačnih obraćanja građana koji su ukazali na probleme obolelih od cistične fibroze u okviru sistema zdravstvene zaštite, kao i informacija dobijenih od Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, uključujući i javno dostupne informacije i relevantne pozitivno-pravne propise.

Izvor: Politika