O osnivaču

Branko Lukić, biografija

lukic
Branko Lukić, rođen 1954. godine, osnovno i srednje obrazovanje stekao u Školi za decu oštećenog vida “Veljko Ramadanović” u Zemunu, muzičko obrazovanje, osnovno, srednje i prvi stepen muzičke akademije stekao u Novom Sadu u školi “Isidor Bajić”.
Kantautor, kompozitor i tekstopisac, iza sebe ima već nekoliko snimljenih projekata sa narodnom muzikom.

Dobro je upoznat sa problemima, životom i radom osoba sa invaliditetom, jer je i sam osoba sa oštećenim vidom. Tokom godina učesnik mnogobrojnih humanitarnih akcija, entuzijasta, osnivač
Udruženja građana “EKSPRES”, kao i Humanitarnog radija koji postoji već četiri godine.

Kroz program Humanitarnog radija nastoji da javnost upozna sa svim teškoćama koje OSI imaju u svakodnevnom životu i radu.

Svoj život je podredio želji da humanitarnim radom i borbom protiv diskriminacije i stereotipa, marginalizovanim grupama stanovništva obezbedi mogućnost da se njihov glas čuje i dođe do javnosti. U tom cilju je i osnovao Humanitarni radio, čija programska šema sadrži veliki broj tematskih emisija koje se tiču života i rada osoba sa invaliditetom, njihovim problemima ali i uspesima. Pored toga, podržane su sve humanitarne akcije, projektne aktivnosti Udruženja koje su usmerene na pomoć i obezbeđenje uslova za život i rad OSI.

Uvek otvoreni za saradnju sa svima kojima je humanost na prvom mestu.