O radiju

Saglasno imenu Humanitarni radio iz Kragujevca je prevashodno humanitarna internet radio stanica. Osnivač i vlasnik radija je Branko Lukić. Radio je u sastavu Udruženja “Ekspres”. Humanitarni radio je pokrenut prevashodno da bi zdravoj populaciji stanovništva u Kragujevcu, Srbiji, Evropi i širom sveta, gde se čuje radio, skrenulo pažnju na ljude sa posebnim potrebama i sve ostale kategorije stanovništva sa magrina društva. I jedni i drugi su ciljne grupe koje Humanitarni radio želi da dosegne u što većem obimu. U ovo vreme gotovo po pravilu sva pažnja na osobe sa invaliditetom i ostale ugrožene i marginalizovane kategorije stanovništva je samo deklerativna a u suštini obično ih malo ko primećuje, a oni zaslužuju mnogo više.

Humana misija radija je u suštini da širi i pruža informacije o životu i humanitosti kako pojedinaca tako i ostalih humanitarnih organizacija i udruženja. Po iskustvenim saznanjima i sporadičnim istraživanjima, populacija osoba sa invalidom zavredi pažnju sporadično povodom obeležavanja kakavog datuma a u ostalom vremenu gotovo da ih se retko ko seća. Iz ovih razloga naš radio je prvi specijalizovani radio ovakvog tipa na Balkanu, i sa ovakvom programskom orijentacijom koji nastoji da permanentno promoviše pozitivne primere. Ideja za osnivanjem radija je potekla od samog osnivača Branka Lukića, koji je na ličnom primeru, kao osoba sa invaliditetom, u svakodnevnom životu bio prosto ophrvan problemima na koje je nailazio i koje nije uspevao da reši, pa mu je problematika te ugrožene grupacije izuzetno dobro poznata, ali koji se nada da će ideja koju programski promoviše zaživeti i naići na punu podršku relevatnih struktura, tako da očekujemo i dobijanje frekvencije.

Nakon nešto više od godine dana rada i postojanja Humanitarnog radia ideja je ostala kao uzvišeni cilj ali podrška je gotovo potpuno izostala. Ovo ponovo pokazuje da i velike ideje i humani ciljevi nemaju odjeka u uskogrudom vremenu. Ideja je deklerativno podržana od svih ljudi dobre volje, mnogobrojnih ustanova, lokalne samouprave, republičkih organa, mnogobrojnih medija, elektronskih i štampanih, i ta podrska nam je u početku mnogo značila i davala nam podstrek za dalji rad. Entuzijazam ne manjka ni posle godinu i nešto dana, ali izostanak materijalne podrške nas sputava da uspešno vršimo nameravanu misiju.

Uprkos svemu Humanitarni radio osim birane muzike raznovrsnog muzičkog sadržaja, koju emituje tokom dvadesetčetiri časa, proširuje svakodnevno svoj govorni program,priloge i emisije, uvođenjem novih emisija koje su uglavnom humanitarnog i edukativnog tipa u cilju predstavljanja institucija i pojedinaca iz svere socijalne politike, i humanitarnih organizacija i udruženja, potom emisijama iz kulture, zdravstvenih emisija, i ostalih.

Borimo se za smanjenje diskriminacije i predrasuda, na prvom mestu prema osobama sa invaliditetom. Naravno, sve ovo se odnosi na deo stanovništva koji je iz bilo kog razloga u stanju socijalne potrebe i jedini smo na Balkanu koji se bave ovom temom.

Pored muzičkog programa emitujemo emisije kroz čiji sadržaj su zastupljene teme vezane za kategorije stanovništva koje su naša interesna grupa (njihove životne i porodične probleme, zapošljavanje, socijalizaciju…).

Naš prevashodni cilj je da pomognemo osobama kojima je pomoć potrebna i naučimo druge, koji mogu, da pomognu onima koji ne mogu.

Redovne emisije kao što su : Gost u studiju, Struka i nauka, Lepeza, Radio zdravlje, Muzikom kroz svet, Humanitarni radio na bespućima Srbije, Humanitarni adhok, Više o nama, i druge, po samim naslovima govore o širini tema i interesovanja koje pokriva Humanitarni radio. Naši uvaženi gosti su eksperti iz oblasti zdravstva, prosvete, prava, predstavnici ustanova socijalne zaštite, humanitarnih udruženja i organizacija i oni koji mogu da pomognu osobama sa posebnim potrebama. Program je namenjen ljudima dobre volje čime dajemo jasan doprinos u otklanjanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom, kroz edukaciju, pomoć u njihovoj integraciji, a sve u cilju postizanja boljeg i potpunijeg života pomenute populacije. Od informativnog programa Humanitarni radio preuzima vesti od renomiranih radio stanica na osnovu sklopljenih ugovora o poslovno tehničkoj saradnji. Osim emisija Humanitarni radio redovno emitujemo apele za razne humanitarne akcije i obavlja razgovore sa akterima.

Humanitarni radio, recimo to još jednom neprekidno emituje program 24 sata, pod geslom “Govori da bih te video”. Ukoliko želite da donirate, ili bilao na koji drugi način poduprete naš Humanitarni radio, u radu i razvoju, imate mogućnost preko Pay pala. Ova mogućnost se posebno odnosi na našu cenjenu dijasporu.

S poštovanjem Vaš Humanitarni radio