Pomoc1
Obaveštavaju se izbegla i interno raseljena lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Kragujevca, da Komesarijat za izbeglice Vlade Republike Srbije dodeljuje pakete pomoći u hrani za najugroženija domaćinstva.

Pravo na pakete hrane imaju izbegla i interno raseljena lica koja su korisnici socijalne novčane pomoći, višečlana i višegeneracijska domaćinstva, domaćinstva samohranih roditelja, domaćinstva sa decom na školovanju, zatim domaćinstva koja imaju starije članove – žene preko 60, muškarce preko 65 godina, domaćinstva sa članom koji je osoba sa invaliditetom, članom koji je nesposoban za rad i privređivanje ili koji ima zdravstvenih problema, kao i žrtve porodičnog nasilja.

Zainteresovana izbegla i interno raseljena lica neophodnu dokumentaciju uz zahtev koji se preuzima u Odeljenju za socijalnu zaštitu, ulica Laze Marinkovića br. 60, mogu predati do petka 13. novembra, svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 sati.

Izvor: RTK