Suazana Paunović kaže da se o nasilju nad ženama mora razgovarati svaki dan
Suazana Paunović kaže da se o nasilju nad ženama mora razgovarati svaki dan
Suzana Paunović kaže da se o nasilju nad ženama mora razgovarati svaki dan

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, koji je ustanovila UN, obeležava se danas, 25. novembra.

U znak sećanja na sestre Mirabel iz Dominikanske republike, koje je brutalno ubio diktator Rafael Trujillo.1999. godine, Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Ovaj dan, koji se u svetu obeležava narandžastom bojom, ujedno je i dan kojim počinje 16 dana aktivizma – globalna, svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koja se završava 10. Decembra, Danom ljudskih prava.

– O nasilju ne smemo govoriti samo kada se ono desi i na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, to mora biti svakodnevna tema u našem društvu, a pre svega u našim školama. Prema statističkim podacima svaka druga žena u Srbiji preživi neki oblik nasilja, bilo fizičkog, seksualnog, psihološkog ili ekonomskog, a nasilje često ostaje „nevidljivo“ sve dok se ne desi tragičan ishod. Nasilje nad ženama koje čine njihovi aktuelni ili bivši, bračni ili vanbračni partneri predstavlja najučestaliji vid nasilja u porodici i karakteriše se trajnošću, širokom rasprostranjenošću, prisustvom tradicionalnih mehanizama okrivljavanja žrtve, prisustvom društvenih stereotipa koji zamagljuju pravu sliku ove pojave i odgovornost kako učinioca tako i institucija – kaže Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Ko su bile sestre Mirabel?
Sestre Mirabel simbol su nacionalnog i feminističkog otpora Dominikanske republike, a evo i malo više detalja o tome ko su one bile. Patria, Minerva, Maria Teresa i Dede Mirabel su bile političke aktivistkinje i simbol otpora prema diktatorskom režimu tadašnjeg vladara Trujilla. Delovale su pod imenom imenom „Las Mariposas“ (Leptiri), a zbog svoje borbe za demokratiju i revolucionarnioh aktivnosti, hapšene su nekoliko puta, zajedno sa svojim muževima. 25. novembra 1960. godine, na putu ka muškom zatvoru, gde su isle u posetu svojim muževima, tajna policija diktatora Trujilla likvidirala je ove hrabre sestre, da bi njihova tela polomljenih kostiju i sa vidnim tragovima davljenja, bila pronađena u džipu gurnutom sa puta da izgleda kao nesrećni slučaj. Ovo stravično nedelo izazvalo je šok i bes među narodom, što je dovelo do stvaranja i jačanja pokreta protiv Trujillovog diktatorskog režima. 30. maja naredne godine, na njega je izvršen atentat, a vrlo brzo dolazi i do pada njegovog režima.

Izvor: Blic online