Ne dozvolimo da Zakon o obaveznom zapošljavanju osoba sa invaliditetom ostane mrtvo slovo na papiru. Dajmo svoj glas peticiji i apelujmo da firme na teritoriji Republike Srbije prime u radni odnos i osobe sa invaliditom na obostrano dobro.

Peticija