Do septembra sledeće godine otvoren je konkurs Nacionalne sluzbe za zapošljavanje za prijem pripravnika četvrtog, petog, šestog i sedmog stepena, koji žele da rade u privatnom sektoru u nerazvijenim sredinama.

To znači, da svaka firma, prodavnica, preduzeće odnosno preduzetnik koji na periferiji grada, u selima ili malim opštinama poput Batočine, Lapova, Topole, Rače imaju registrovanu firmu ili ispostavu mogu da očekuju povraćaj novca koji se izdvaja za zasnivanje radnog odnosa.

Ovaj program finansira Evropska Unija i cilj je povećanje zaposlenosti u nerazvijenim sredinama.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog isključivo kod poslodavca iz privatnog sektora čija se firma, prodavnica ili ispostava nalaze na teritoriji male opštine, sela ili prigrada.

Jedan od osnovnih kriterijuma koji obavezuje poslodavca je da mu račun nije u blokadi i da je njegova poslovnica validna na osnovu radnog iskustva i rezultata za osposobljavanje nezaposlenih.

Drugi vazan uslov odnosi se na kandidate za ovaj program, a to mogu biti samo nezaposlene osobe koje su prijavljene Nacionalnoj službi za zaposljavanje sa područja periferne sredine. Uz to, ne smeju da budu u srodničkim odnosima sa poslodavcem, koji inače za ovaj program posle potpisivanja ugovora dobijaju refundaciju.

Nezaposlene osobe od četvrtog do sedmog stepena stručne sprema koje žive i žele da rade u ruralnim sredinama, mogu da konkurišu za realizaciju programa pripravnika ukoliko ga do sada nisu obavila.

Program za realizaciju pripravnika traje do septembra 2016. godine i planirano je da tokom ovog javnog poziva 450 osoba na teritoriji Srbije bude zaposleno i to isključivo u nerazvijenim sredinama.

Izvor: RTK