Deca

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je i u dečjem vrtiću Crvenkapa.

Institut za javno zdravlje, zajedno sa predškolskom ustanovom ”Nada Naumović”, u vrtiću Crvenkapa organizovao je manifestaciju u koju su bila uključena deca iz inkluzivnog centra i predškolci.

Zato je ova manifestacija koja nosi naziv Pokaži šta znaš, i koja se odvija jednom mesečno u stvari sistematizacija stečenih znanja i veština.

Kroz pesmu i igru mališani pokazuju šta su naučili, a cilj je da se uključe sva deca.

Prilikom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u vrtiću Crvenkapa naglašeno je da svako ko im dete sa posebnim potrebma zna koliko mora da se trudi kako bi ga uključio u društvo, pa su ovakvi programi od velikog značaja.

Izvor: RTK