NAJAVA DOGAĐAJA ZA UTORAK, 8. 12. 2015. godine

11:00 sati, sala 105 zgrade Grada – edukativni karavan koji zajednički organizuju Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u cilju približavanja Zakona o predžetvenom finansiranju budućim korisnicima. Zakon o predžetvenom finansiranju koji je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izradilo u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Organizacijom UN za hranu i poljoprivredu (FAO) ima za cilj da uspostavi sistem finansiranja koji će omogućiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji način dođu do novca onda kada im je najpotrebniji, a to je pre početka žetve. Radi se o kratkoročnim sredstvima, kreditori su komercijalne banke, ali i industrija i trgovinske kuće, a poljoprivrednici će dobijena sredstva, prema ugovoru sa poveriocima, vraćati u novcu ili robi.

Izjave predavača, Aleksandra Miloševića. pravnika koji je učestvovao u izradi zakona i Branke Mandić iz Agencije za privredne registre, planirane su pre početka predavanja.

Odeljenje za poslove informisanja
www.kragujevac.rs