Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, pomoćnik gradonačelnika za unapređenje ljudskih i manjinskih prava Edis Durgutović i zaštitnik građana Mihajlo Ignjatović posetili su Biblioteku igračaka.

Oni su istakli da su pripadnici romske manjine i osobe sa invaliditetom još uvek najosetljivije i najugroženije društvene grupe.

Da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti stoji u načelu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima donete 10. decembra 1948. godine.

Od tada do danas Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se širom sveta manifestacijama koje treba da ukažu na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.

Uprkos tome što svakodnevno pokazujemo da smo zrelije društvo, neophodno je još mnogo raditi na planu zaštite i unapređenja ljudskih prava, istaknuto je prilikom posete Biblioteci igračaka u Kragujevcu.

Izvor: RTK