Savez gluvih i nagluvih Srbije inicirao je prezentacije Zakona o upotrebi znakovnog jezika za gluva lica, namenjene predstavnicima lokalne samouprave i javnih ustanova, kao servisa gradjana.

Tribina

Tribina o ovom zakonu i pravima gluvih i nagluvih osoba danas je održana i u Kragujevcu.

Veliki broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi, ustanovama i javnim preduzećima nije upoznat za usvojenim Zakonom o upotrebi znakovnog jezika i načinu pružanja usluga gluvim osobama.

Ne poznaju komunikaciju sa gluvima i nagluvima i ne znaju na koji način da im omoguće komunikaciju prilikom realizacije njihovih potreba.

Na tribini koja je održana u hotelu Kragujevac službe lokalnih samouprava su mogle da se upoznaju sa sadržajem zakona, po kome će oni morati da obezbede potpuno ravnopravni tretman gluvih lica i da im obezbede tumača za znakovni jezik.

Zakon propisuje da gluva osoba ima pravo da koristi znakovni jezik u postupku pred državnim organom, organom autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Zakonom se garantuje pravo gluve osobe na upotrebu znakovnog jezika, kroz učenje i upotrebu usluge tumača za znakovni jezik.

Zabranjeno je uskraćivanje prava gluvoj osobi na upotrebu znakovnog jezika.

Garantuje se pravo gluvog deteta da uči i koristi znakovni jezik. Jednom rečju radi se o uvodjenju posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa ostalim gradjanima i lakše komunikacije sa gluvim i nagluvim osobama.

Izvor: RTK