U Biznis inovacionom centru Udruženje građana “Viktorija” održalo je završnu konferenciju u okviru projekta Osnaživanje žena u cilju efikasnije prevencije i saniranja posledica katastrofa.

Gotovo svaki treći protivgradni strelac u Šumadiji je žena. Uprkos njihovoj važnoj ulozi i odgovornosti, one ne učestvuju u odlučivanju o prevenciji elementarnih nepogoda, a o njihovom poslu se u javnosti malo govori.

Udruženje građana “Viktorija”, odlučilo je da to promeni kroz projekat Osnaživanje žena za efikasniju prevenciju i saniranje posledica katastrofa.

Podršku projektu pružili su Vlada Japana i Organizacija Ujednjenih nacija za razvoj. Predstavnici ove organizacije objašnjavaju da su programi koji doprinose da žene imaju priliku da učestvuju u odlučivanju veoma važni.

Završna konferencija bila je prilika za razgovor o rezultatima projekta i smernicama za dalji rad, s obzirom na to da se pokazalo da adekvatna reakcija u vanrednoj situaciji podrazumeva dobru organizaciju i obuku.

Izvor: RTK