Pravo na besplatnih 120 do 250 kilovati struje ili 35 do 75 kubnih metara gasa moći će da ostvare zaštićene kategodije kupaca čiji su ukupni mesečni prihodi od oko 13.595 do 32.684 dinara.

Zaštićenim kategorijama kupaca računi za gas biće umanjen za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar.

Novom Uredbom o energetski zaštićenom kupcu pravo na besplatne kilovate od 1. januara 2016. mogu da zatraže i porodice čijem članu obustava isporuke struje ili gasa može da ugrozi njegovo zdravlje i život, a to pravo stiču na osnovu medicinske dokumentacije.

Povlastice za utrošenu električnu energiju i gas u 2015. koristilo je izmedju 70.000 i 90.000 korisnika novčane socijalne pomoći i dečjeg dodatka, a u republičkom budžetu za te namene bilo je obezbedjeno 700 miliona dinara.

Procenjeno je da će te povlastice u 2016. godini koristiti oko 200.000 gradjana i u budžetu je za te namene obezbedjeno nešto više od 1,6 milijardi dinara.

Izvor: RTK