Centar za razvoj socijalnih usluga Kneginja Ljubica dobitnik je povelje Udruženja radnika socijalne zaštite za doprinos u unapredjenju ovih usluga u 2014. godini, u rangu organizacije socijalne zaštite, dok je direktorka ovog Centra Ljiljana Stranković dobitnica republičke povelje za pojedinca.

I pored ovih priznanja u Centru za razvoj socijalnih usluga zabrinuti su zbog nerešenog statusu 29-oro radnika na odredjeno vreme.

Kneginja Ljubica pruža niz uluga socijalne zaštite namenjene deci ali i starima i tokom petogodišnjeg rada.

Medju prvima u Srbiji licencirali su uslugu pomoć u kući za starije osobe, a posle Novog sada, Beograda i Niša, razvili su i novu uslugu porodičnog savetnika za porodice koje se nalaze u krizi.

Profesionalnost u radu sa najugroženijim kategorijama stanovništva kvalifikovalo ih je za povelju koju dodeljuje Udruženje radnika socijalne zaštite, ocenjuju u ovom Centru.

Medjutim nerešavanje statusa 29-oro radnika koji su bili zaposleni poslednje dve godine na odredjeno vreme, može da uruči kvalitet pružanja usluga, smatraju u ovoj ustanovi.

I tokom prošle godine Centar za razvoj socijalnih usluga Kneginja Ljubica, realizovao je rad sa oko hiljadu korisnika, u Prihvatilištima za decu, Dnevnom boravku za odrasle, zatim usluge pomoći i nege u kući, Kluba mladih osoba sa invaliditetom i porodičnog saradnika.

Izvor: RTK

;