U kragujevačkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje tokom prošle godine evidentirano je 574 zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na neodređeno i određeno radno vreme, ali i kroz privremene i povremene poslove.

Poslodavci su najviše bili zainteresovani za program zapošljavanja preko subvencionisanja zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva.

Iz kase republičkog budžeta za sve programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Kragujevcu i Šumadijskom okrugu tokom 2015. godine izdvojeno je 23 miliona dinara.

Bilo je 574 zapošljavanja dok je na evidenciji nezaposlenih ostalo 1.900 osoba sa invaliditetom u Šumadiji, 1.700 u Kragujevcu.

Pored programa samozapošljavanja za registrovanje samostalne delatnosti i subvencija za opremanje radnog mesta, poslodavcima je bio najinteresantniji program subvencionisanja zarade osobama bez radnog iskustva.

I kroz programe javnih radova u Šumadiji do posla je došlo 108 osoba sa invaliditetom u celom okrugu.

Inače, zanimljivo je da su osobe drugog stepena invaliditeta starosti od 50 do 54 godine najlakše dolazile do posla.

Nacionalnim akcionim planom i ove godine predviđena je realizacija svih dosadašnjih programa subvencija, ali i podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osim što će na raspolaganju biti više novca, kažu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Kragujevcu.

Izvor: RTK