Međunarodni dan bolesnika obeležava se sutra 11. februara, sa ciljem da se podseti javnost na prava koja svaki bolesnik ima, kao i da se skrene pažnja na uslove u zdravstvenim ustanovama.

Međunarodni dan bolesnika ustanovljen je i sa namerom da se podstaknu pojedinci bez obzira na pol, rasu, veroispovest, da promisle o svom odnosu prema zdravlju i bolesti, posetama bolesnicima, starim i nemoćnim osobama ,kao i o svojim mogućnostima i načinima za pružanje pomoći obolelima.