Gradsko veće je usvojilo odluku o objavljivanju poziva za prijavu programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite za ovu godinu.

Iz budžeta grada Kragujevca opredeljeno je 8.250.000 dinara za programe udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i 1.200.000 dinara za programe u oblasti zdravstvene zaštite.

Usvojen je i Program raspodele sredstava za zaštitu životne sredine i Program raspodele sredstava namenjenih za funkcionisanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Data je saglasnost na zaključenje Ugovora o realizaciji Programa rada Crvenog krsta u oblasti zdravstvene zaštite, za šta je planirano 2.860.000 dinara.

Gradsko veće dalo je saglasnost na zaključenje Ugovora o realizaciji prava na užinu u đačkoj kuhinji, kao i za zaključenje Ugovora o realizaciji prava na besplatan obrok u narodnoj kuhinji. Za ove namene planirano je po 15 miliona dinara.

Gradsko veće dalo je i saglasnost na zaključenje Ugovora o izradi projektne dokumentacije idejnog rešenja Autobuske stanice između Gradske uprave za investicije i ”Mašinoprojekt KOPRING” a.d. iz Beograda.