U Ministarsatvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja očekuju da će u narednih nekoliko meseci konačno biti donet prvi zakon o socijalnom preduzetništvu.

Prema oceni resornog ministra Aleksandra Vulina, domaća preduzeća koja se bave socijalnom zaštitom nažalost nisu razvijena.

Vulin navodi da postoji oko 1.000 takvih preduzeća i da je njihov ukupan doprinos samoj zaposlenosti veoma mali, s obzirom na to da u njima radi nešto više od 10.000 ljudi, a ukupan obrt tih preduzeća je oko 6,8 milijardi dinara.

Ministar smatra da je socijalno preduzetništvo prilika da se zaposle lica iz teže zapošljivih kategorija.

Izvor: RTK