Nacionalna služba za zapošljavanje je u okviru 11 mera za podsticaj zapošljavanja u 2016. godini raspisala i konkurs za sprovođenje javnih radova na kojima će biti agažovani nezaposleni i nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Novina u ovogodišnjem pozivu je povećana naknada, pa će učesnik javnog rada za obavljeni posao umesto 15.000 primati naknadu 18.000 dinara mesečno.

Na konkursu koji je otvoren do 18. marta mogu da učestvuju organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i preduzetnici.

Javni radovi su jedna od mera politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje u kojima se angažuju nezaposleni i nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Konkurs donosi i novine – povećana je mesečna naknada za učesnike kao i maksimalna dužina trajanja javnih radova koja je promenjena sa 3 na 4 meseca.

Na prošlogodišnjem konkursu za javne radove nacionalne službe za zapošljavanje bilo je angažovano 236 nezaposlenih, odnosno 108 nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Izvor: RTK