Povlašćene parking karte za osobe sa invaliditetom, koje su izdate za 2015. godinu važe do 31.03.2015.godine.

Javno komunalno preduzeće ”Parking servis Kragujevac” je produžilo rok važenja ovih karti iz razloga što su uslovi za njihovo izdavanje izmenjeni, odnosno sva potrebna dokumentacija najpre se podnosi Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu koja izdaje Rešenje da se priznaje pravo na besplatno korišćenje povlašćene parking karte.

Na osnovu dobijenog Rešenja, ”Parking servis” izdaje osobi sa invaliditetom povlašćenu kartu za parkiranje.

Pošto veći broj korisnika nije bio upoznat sa novom procedurom i nije na vreme pribavio važeće Rešenje, stoga je ”Parking servis” produžio rok važenja svih karti izdatih za 2015. do 31. marta ove godine.