Udruženje pacijenata sa bolestima jetre Hronos saopštilo je danas na Regionalnoj konferenciji o hepatitisu da očekuje da RFZO, prema najavama nadležnih, uvrsti savremene oralne terapije za hepatitis C na listu lekova.

Hepatitis

“Zbog svojih revolucionarnih svojstava u lečenju, kao i zbog prioriteta koje hepatitis C ima, s obzirom na to da je reč o zaraznoj bolesti, očekujemo da će RFZO uvrstiti savremene oralne terapije na Listu lekova, a da će potpisivanje tzv. posebnih ugovora sa farmaceutskim kompanijama omogućiti da savremene terapije budu dostupne pacijentima u najkraćem mogućem roku”, stoji u saopštenju.

Dok je dosadašnja terapija imale uspešnost u 60 odsto slučajeva, nove oralne terapije imaju uspešnost u lečenju obolelih u 98 odsto slučajeva, a dodatna prednost je što je u pitanju oralna terapija, s manje neželjenih efekata u odnosu na protokol sa interferonom, što predstavlja ogromnu nadu i za sve pacijente koji nisu uspeli da se izleče postojećom terapijom.

Udruženje Hronos jedan je od organizatora prve regionalne konferencije o hepatitisu, koja je u Beogradu okupila više od 50 učesnika i prvi put je organizovan susret zdravstvenih stručnjaka sa predstavnicima udruženja pacijenata iz regiona.

Predstavljene su najsavremenije oralne terapije, koje su do sada dale izuzetne rezultate, u pogledu uspešnosti postizanja stabilnog virusološkog odgovora, što se smatra parametrom uspešnog lečenja.

Hronični virusni hepatitis je zapaljenje jetre uzrokovano virusima koje traje duže od šest meseci. Virusni hepatitisi, u zavisnosti od tipa virusa, mogu biti: A, B, C, D, E, F i G, od kojih su B i C virus najčešći razlozi nastanka hronične infekcije jetre, kada je virus duže od šest meseci u organizmu.

Izvor: B92