Poklon čestitka grada Kragujevca za prvorođenu bebu u novogodišnjoj noći
Prvorođena beba u novogodišnjoj noći 1. januara dobiće poklon čestitku grada
Kragujevca u vrednosti 100 000 dinara. U skladu sa Odlukom o proširenim i
dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostvarivanje
demografske i populacione politike, Gradsko veće je na sednici održanoj 26.
decembra, donelo odluku da se poklon čestitka uruči porodilji koja ima
prebivalište/ boravište na teritoriji grada Kragujevca.
Gradsko veće dalo je saglasnost na odluku o cenovnicima usluga u objektu
kragujevačkog Dečjeg odmarališta na Kopaoniku. Za nastavu u prirodi za predškolske
i školske ustanove sa teritorije grada Kragujevca za decu od 3 do 7 godina, cena sedam
punih pansiona iznosi 4900 dinara za smeštaj u Depadansu odnosno 5 600 dinara u
Bloku I i II. Za uzrast od 7 do 11 godina 5600 odnosno 6300 dinara.
Za predškolce i učenike sa teritorije Republike Srbije, sedmodnevni boravak na
bazi punog pansiona, za decu od 3 do 7 godina iznosi 6300 odnosno 7000 dinara, a za
uzrast od 7 do 11 godina 7 700 odnosno 8 400 dinara u Bloku I i II.
Odlukom Upravnog odbora Centra za obrazovanje Kragujevac korisnicima usluga u
objektu dečjeg odmarališta na Kopaoniku za realizaciju nastave u prirodi za decu i
nastavno soblje sa teritorije Republike Srbije odobrava se odloženo plaćanje usluga
na najviše devet jednakih mesečnih rata.
Gradsko veće donelo je i odluku o raspisivanju Javnog konkursa za finansiranje ili
sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi iz budžeta grada
Kragujevca za 2020. godinu. Za te namene opredeljeno je 40 miliona dinara, a javni
konkurs biće objavljen 3. januara na zvaničnoj internet strani grada Kragujevca, kao i
u dnevnom listu Večernje novosti. Rok za podnošenje prijava je 30 dana zaključno sa 3.
februarom 2020. godine.