Tema emisije: Uticaj pandemije na osobe sa autizmom