Nacrt Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca od 2021 –2023. godine, odlukom Gradskog veća, na danas održanoj sednici, upućuje se na javnu raspravu u periodu od 9. do 16. novembra tekuće godine.

Cilj Programa lokalnog ekonomskog razvoja je da pruži podršku stabilizaciji lokalne privrede i omogući njen dalji razvoj, pogotovo u periodu nakon vanrednog stanja izazvanog epidemijom nastalom usled širenja zarazne bolesti KOVID-19. Program bi trebalo da osigura da se kako kratokoročni tako i dugoročni problemi nastali u prethodnom periodu, a koji bez sumnje imaju uticaja na skoriju budućnost, prevaziđu na najbolji mogući način. Ideja je da se odgovori na postojeće izazove, ali i da se omogući privredi da stvori investicije i izvede aktivnosti na poboljšanju proizvodnog procesa, proizvoda i usluga, s tim što ne treba zaboraviti ulogu podsticaja u razvoju konkurentnosti. Program treba sagledavati kao pozitivni instrument dodele, kontrole i primera dobre prakse.

Nacrt Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Kragujevca 2021-2023, biće istaknut na zvaničnom sajtu grada Kragujevca, adresa www.kragujevac.rs Grad Kragujevac poziva sve zainteresovane institucije, organizacije i pojedince da uzmu učešće u javnoj raspravi a svoje primedbe i predloge dostave u pisanoj formi Gradskoj upravi za poslove organa Grada; Kancelarija za LER; I sprat, kancelarija broj: 111;Trg Slobode br. 3, 34000 Kragujevac ili na e-mail javnaraspravakg@kg.org.rs Rok za dostavljanje inicijativa, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku je najmanje sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Pres centar www.kragujevac.rs