Gost emisije, mr Dragan Marinković, načelnik Odeljenja za razvoj poljoprivrede i zaštite životne sredine, Gradske uprave Kragujevac.

Na pitanje,kajav vazduh udišu Kragujevčani,sagovirnik nam je ukazao, da je kvalitet vazduha decenijski problem, zbog mnogo faktora. Aero zagađenje je naročito pojačano u zimskim mesecima, pre svega zbog vrste ogreva koje građani koriste a to su: ugalj i drva, kao i činjenica da imamo Toplanu koja koristi ugalj, ali i veliki broj zastarelih, polovnih vozila na našim ulicama. Ova činjenica je i razumljiva jer, većina građana nema finansijskih mogućnosti da uvedu daljinsko grejanje, pa u tom smislu grad čini napore da u narednom periodu  pronađu načini da se izađe u susrete uz subvencije ili promenu nekih uslova za priključak. Statistika je pokazala da preko 30.000 domaćinstava se greje na čvrsta goriva.

Što se tiče zagađenja od vozila, problem je što nema zaobilaznice kojom bi saobraćali, pa i tu grad ima u vidu da se izgradi zaobilaznica kako bi se frekvencija vozila bi se izbegla u delovima pored škola i u užem “jezgru” grada.

Sve napore činimo na smanjenje aerozagađenja ,tako da je grad u pregovirima sa akreditovanim agencijama koje se bave merenjem aerozagađenja i radićemo kako na kratkoročnim tako i na dugoročnim planovima u cilju smanjenja i ublažavanja postojećeg problema .

Inače, merenje kvaliteta vazduha u gradu jedinu vrši Institut za javno zdravlje Kragujevac, koje ima dozvolu od resornog Ministarstva i merenje prisustva suspendovanih PM čestica se vrši na dva punkta, u centru kod IJZK i u naselju Aerodrom, ali to nisu rezultati iz dana u dan, već sa razlogom kasne jer nema  sredstava za automatsku stanicu, njeno postavljanje i održavanje iziskuje velika ulaganja.

Tako da bez obzira na sve, čine se svi napori da se postojeći problem prevaziđe.