Vlast ne sputava ugrožene

Rad lokalne vlasti odnosno Skupštine grada je transparentan. Sve sednice gradskog parlamenta mogu da se prate u direktnom prenosu Radio televizije Kragujevac ili na zvaničnom Yu tube kanalu Skupštine grada, što znači da je odluka o povećanju cena zakupa poslovnog prostora, doneta na zasedanju 7. septembra dostupna javnosti, ne samo u direktnom prenosu nego i na zvaničnoj internet stranici grada gde se nalazi kompletan skupštinski materijal, kaže u odgovoru Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu reagujući na Saopštenje Narodne stranke. Odluka se odnosi na humanitarne organizacije koje imaju za cilj pomoć oboleloj deci i licima sa invaliditetom, udruženja građana iz oblasti zdravstva, kulture, nauke, prosvete, sporta, socijalne i dečije zaštite i tako dalje, a koje poslovni prostor ne koriste za sticanje prihoda,uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 20 posto od procenjene tržišne visine zakupnine.
Takvom odlukom grad Kragujevac nije povećao cenu po kojoj izdaje poslovni prostor. Radi se o zakonskoj obavezi lokalne samouprave da postupi u skladu sa merama koje je naložila Državna revizorska institucija, a to je da beneficirana zakupnina mora da iznosi 20 posto od procenjene tržišne visine zakupa.

Dakle, netačno je tumačenje da se radi o povećanju cene zakupa poslovnog prostora. Grad Kragujevac je bio jedini gradu Srbiji koji je imao fiksnu beneficiranu zakupninu u iznosu od 2400 dinara, koja nije u skladu sa zakonskom regulativom.

Zbog toga što je tih 20 posto veće od prethodne benficirane fiksne zakupnine, grad je naložio nadležnoj upravi da obavesti udruženja kako bi se aneksirali ugovori udruženjima, kojima se putem javnog poziva finansiraju programi rada za 2020. godinu, kao i da se dopune programi rada za 2021. kako bi iznos zakupnine bio uvršćen u njihove programe rada.

Donošenje i usaglašavanje aneksa ugovora i programa rada za 2021. godinu, udruženjima koja koriste lokale u vlasništvu grada je mera kojom lokalna vlast potvrđuje da itekako vodi računa o najosetljivijim i najugroženijim kategorijama stanovništva i udruženjima koja brinu o njima.

izvor : Pres centar www.kragujevac.rs

foto: http://www.glassumadije.rs/